***

V současné době mám v chovu originální rodičovskou linii Eurolap Hyla Genetics. Francouzská Hyla Genetics je hybridní králík určený k rychlému výkrmu. Za tímto účelem byla vyšlechtěna ve Francii, konkrétně v genetickém centru Eurolap. V chovu mám 11 samic Hyla NG a 2 samce: Hyla Max a Hyla Colored, kteří mi produkují jatečné králíky, tzv. F1. Tito králíci nejsou určeni k [photo 25]prodeji k dalšímu chovu, ale k prodeji se statutem jatečných, hodících se nejlépe do kuchyně, jakožto plody kulinářského umění.

Doposud se mezi těmi, kteří nemají s těmito hybridy vlastní zkušenosti, traduje, že se francouzská Hyla genetics nedá chovat ve venkovních králíkárnách, ale pouze ve velkochovu v klecích. Já naopak z vlastních zkušeností usuzuji, že jsou vhodné i k drobnochovu. Své fr. Hyly Genetics chovám stejně jako každého jiného králíka.

Samice originální francouzské Hyly Genetics jsou plodné a pyšní se velmi dobrou mléčností. Jsou schopny bez sebemenších problémů odchovat i větší počet králíčků. Stává se, že se jim narodí i 14 mláďat, za čehož nejsem nikdy příliš nadšená. Vyhovuje mi zhruba 8-10 mláďat ve vrhu, protože králíčci dobře a rychle rostou. V takových případech porážíme už v 85. dni, neboť dosahují jatečné hmotnosti.
Musíme mít na mysli, že jsou to stále pouze živé bytosti, tudíž se někdy stane, že někteří jedinci potřebují 7 – 10 dní navíc, aby dorostli do správné váhy, obzvlášť když je hodně početný vrh. 

 

Krokem číslo jedna k úspěšnému chovu je – ostatně jako u každého druhu králíků – hygiena. Pokud je králík chován na hluboké podestýlce plné výkalů, je velká pravděpodobnost, že ho postihne nějaká nemoc. Maso z králíka chovaného v nepravidelně čištěných králíkárnách či klecích nasákne silnou pachutí, která je v chuti i přes veškerou snahu znatelná a nedobrá. Právě proto čistím každý druhý den, aby byli králíci v čistotě.

Jak se říká: „práce nese ovoce“ a čas věnovaný králíkům mi na oplátku přináší výbornou zpětnou vazbu ve formě mnoha zájemců.
Ti, kteří ochutnali maso z mých králíků, se pravidelně vrací pro další. To je ta nejlepší vizitka každého chovatele.

 

 

 


 

22.7.2018